Woman at the well

By gister se post het ek die kunswerk gebruik: Woman at the well –  deur  Daniel Bonnell

http://web.me.com/danielbonnell/Image_On_Christ_Exhibition/Home.html
Location: Anglican Church of Oxford, Oxford, England

“Following the path of using a monastic discipline of Lectio Divina approach to my paintings allows a process of reading, reflecting, meditation and transformation to occur from my creation of the work itself to its own development and creation back to me through a transformation or element of kenosis”. Daniel Bonnell,  http://fineartamerica.com/profiles/bonnell.html

Ons het in die verlede al hier gepraat oor die rol van kuns in gebed en meditasie. https://wccmsa.wordpress.com/2011/11/02/die-kuns-van-biddende-lees-%E2%80%93-die-vrou-by-die-put-om-te-lees-t-w-v-omvorming/

https://wccmsa.wordpress.com/2011/10/19/die-kuns-van-biddende-lees/

Hierdie kunswerk het van die eerste keer dat ek dit gesien het, my aangegryp. Die verhaal is opgeteken in Johannes 4:1-42. Bonnell beskryf op ʼn besondere manier die ontmoeting tussen Jesus en die vrou. Die vrou se kyk is afwaarts, in die water in. Is dit die oomblik wat sy besef Jesus is die water van die lewe? Agter is dit nie “twaalfuur die middag” nie. Nee, dis ʼn opkomende son. Het die Lig vir haar op gegaan? Dit wil voorkom of die lig ook in die kruik reflekteer. Die kruik, simbool van haar lewe, sal sy weldra eenkant plaas, wanneer sy terug hardloop dorp toe om te gaan vertel van haar ONTMOETING!

Kyk egter na Jesus. Die Misterie raak sigbaar in die hande en uitdrukking van verwondering oor die vrou. Sy het Hom beweeg met haar insig, haar geloof, haar volgehou soeke. Dit is een van die kenmerke van oratio, gebed, in die Lectio Divina, God word beweeg. Klink dit vreemd? En tog is dit wat hier gebeur. Christus word so beweeg deur die vrou en haar getuienis dat Hy twee dae daar vertoef het.

Die omvorming wat plaasvind by die vrou (kan ek so ver gaan as om te sê ook by Jesus vind die omvorming plaas) word deur die kunstenaar pragtig vasgevang. Die vrou verander in wie sy was na “Apostel” en Jesus “verander”  sy denke oor die Samaritaanse vrou deur vir haar geloof en nuwe lewe in die ontmoeting te gee. Die appèl op jou en my is; Wat doen ons met die wete dat Hy die Christus is?

Sit vir ‘n oomblik terug en lees net die kunswerk. Maak nou jou oë toe en mediteer daaroor, dink na oor Jesus se gesig en hoe Hy na jou kyk. Dink na oor die nederige blik van die vrou. Verkeer vir ‘n paar minute net in stilte waarin jy die Gees vertrou om ook omvormend in jou lewe te werk.

DIE KUNS VAN BIDDENDE LEES – DIE VROU BY DIE PUT- OM TE LEES T.W.V. OMVORMING

Johannes 4, die verhaal van die Samaritaanse vrou by die put, word ook deur He-Qi oorvertel in sy moderne ikon (Die HAT dui aan dat ikoon die meer algemene spelling geraak het, maar dat ikon korrek is). Johannes 4 is ʼn verhaal gevul met simboliek, maar die belangrikste is  die omvorming van die vrou deur haar ontmoeting met Christus. Lees nou hoe He-Qi dit “vertel”.

Ons sien dat hier ʼn ontmoeting met God self is. Die kaal voete van Jesus dui weer op die heilige grond (Eks 3:5 Die Here sê toe vir hom: “Moenie nóg nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is gewyde grond”). Jesus is baie duidelik die water van die lewe. Kyk na die hand in die water, die tou deur die hand, die put wat deel word van Sy liggaam en die water wat uit sy linker sy vloei (Joh 19:34 Maar een van die soldate het met ’n spies in sy sy gesteek, en daar het dadelik bloed en water uitgekom). Hierdie water vloei by Hom uit , na die vrou toe en in haar in. Dit het twee dinge tot gevolg: Haar gesig verander en die kruik, die simbool van die lewe (Pred 12:6 die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruik breek, die kruik by die fontein stukkend breek en die wiel by die put stukkend val) word stadig een kant gesit. Johannes het ook baie duidelik dit uitgewys in Joh 4:28 Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan. Hier vind omvorming plaas, deur die ontmoeting met Christus.

He-Qi vertel in ʼn sekere sin vir ons niks wat Johannes nie aan ons vertel het nie. Wat die ikon egter regkry, is om die verhaal in ons gesigte neer te sit, maar met ʼn baie sterk appèl. Jesus kyk nie nou na die vrou nie, Hy kyk reguit na jou. Sy oog is op jou gerig (Ps 32:8 Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou). Hy bied ook aan jou die ontmoetingsgeleentheid en wanneer ons in die ontmoeting ingaan, verseker Hy ook vir ons dat daar omvorming moontlik is. Die ou lewe word agter gelaat en die nuwe lewe begin, soos water wat uit my vloei om ander te raak.