GEJAAGDHEID

Dit het bykans ‘n edel waarde geword om te kan verklaar dat jy besig is. Dit is deel van die sukses-kultuur van ons dag. Besige mense is suksesvolle mense, hoe meer jy het om te doen hoe meer kan jy doen! Daar is altyd nog iets wat gedoen moet word. Ons is besige mense

Is daar fout mee? Dokters wys daarop dat dit die oorsaak is van die siekte van ons tyd, spanning en stres met hoë bloeddruk en kolesterol as die simptome. Dit beroof ons om in die oomblik te kan leef, die vermoë om te kan stop, die koffie te kan ruik en dalk net die oomblik te kan geniet.

Donald Nicholl en Ron Rolheiser maak interessante opmerkings in hulle boek “Holiness” oor gejaagdheid. Hulle meen dit is ‘n vorm van geweld wat teen tyd gepleeg word. Ons poog om God se tyd met geweld ons eie te maak. Ons beoefen ‘n vorm van vraatsug en gulsigheid. Ons meen dit gaan oor geld, besittings, kos en drank. Dit is ‘n simplistiese manier om daaroor te dink. Johannes van die Kruis (1541-1591) het gesê dat ons oor die sewe doodsondes eerder moet vergeestelik as om dit letterlik te neem.

Gulsigheid het in ons tyd meer subtiel te make met ons begeerte om die lewe en die wêreld in te drink. Ons wil die wêreld sien, ons wil reis, elke sensasie ervaar. Ons wil op niks uit-mis nie. Ons haas ons om soveel as moontlik in te pas, hard te werk, geld bymekaar te maak om juis hierdie ervarings te kan koop en te kan bekostig. Ons maak selfs skuld daarvoor, net om nog te kan “geniet”. Ons wil ervarings hê, ervarings van sukses, status en genot.

Vraatsug werk maar dieselfde. Ons is altyd haastig want ons wil meer smaak van die lewe. Ons is bang daar gaan nog ‘n dis/geleentheid om te kan geniet, verlore.  Daarom is kits-belewenis (soos kitskos) so aangenaam. So pleeg ons geweld teen onsself, ons naaste, die aarde en in wese teen God. Hierdie haas vind ongelukkig neerslag in al ons verhoudings. In ons verhouding met God tref die gevolge van die geweld ons eie heiligheid, of dan gebrek daar aan. Ons het nie meer tyd om met God te spandeer nie. Trouens, ons beleef dit as die grootste mors van tyd om net in stilte by God te spandeer. Dit frustreer ons om enige geestelike geleentheid te vul met stilte of aanbidding. Dit moet gevul wees met ‘n lesing/preek/lofprysing, want wanneer ons besig is, is ons suksesvol.

God, lyk dit vir my, dink anders hieroor. God is ewig daarom het Hy baie tyd. Ps 46:10 Be still, and know that I am God (KJV). Ps 46:11 Bedaar en erken dat Ek God is (NAV).