VERKRAGTING

st_mary_06Daar is vandag (08/02/2013) op verskeie radiostasies ‘n verkragtings-bewusmakingsveldtog. Ek wonder of verkragting iets is waaraan ons mans regtig dink? Ek moes myself as wit Christen middelklas man die vraag afvra: Kan ek iemand verkrag? Kan ek en my vriende ‘n vrou herhaaldelik verkrag? Kan ek ‘n vrou van 80 of ‘n baba van 9 maande verkrag? Kan ek my vrou of my dogter oorgee om verkrag te word (Indien ek nou sommer lukraak die verhaal uit Lev 19 kan aanhaal: Toe gryp die Leviet sy byvrou en stoot haar buitentoe na hulle toe. Hulle het met haar geslagsgemeenskap gehad en haar die hele nag deur tot die môre toe verrinneweer. Toe die rooidag breek, het hulle haar gelos.)

Hierdie vrae is selfs te skrikwekkend om net oor te kan nadink. Die mens het geweldige donker skadu’s binne hom of haarself, maar hierdie skaduwee verstaan ek nie. Wat gebeur in ‘n kultuur waar verkragting en die mishandeling van vroue die norm word? Watter waardes heers daar in ‘n kultuur waar ‘n man ‘n vrou teen haar wil kan vat om dan met haar trou en seks met haar te kan hê? So asof dit nie verkragting is nie?!

Hoe verder ek hier skryf hoe kwater word ek. Nee, ek is nog nie by die onverantwoordelike en onsinnige opmerkings soos: “Kastreer hulle almal nie!” Indien daar iets soos ‘n heilige woede is (ons verwys mos so na Jesus se woede oor wat in die tempel aan die gebeur was in Joh 2:13 ev), dan beleef ek iets daarvan. Dit is ‘n skande dat ons enigsins in hierdie land nog dit wil durf waag om na die land as Christelik te verwys. Ons is humanitêr-sekulêr en by beste van tye goddeloos. Ons het ‘n vroom vernis oor alles gaan smeer. In my heilige woede wil ek ook nou uitroep: “Genoeg is genoeg!” (Maar, ag Vader, dit is ook al genoeg geroep.)

Waar begin ons dit omdraai?

Mnr die President, jy wat vrygespreek is op aanklag van verkragting, wat ses keer getou het en meer as 20 kinders het, is u ‘n voorbeeld van hoe ‘n man ‘n vrou behoort te hanteer en te respekteer?

Mnr die President, wat gaan die sogenaamde Tribel courts se bydrae wees in die verdere vertrapping van vroue- en kinderregte? http://www.bdlive.co.za/national/law/2012/11/02/tribal-courts-bill-needs-amendments

Oom Angus, wat gebeur in huise waar mans aanmekaar die boodskap hoor dat hulle die hoof van die huis is en dat vrou onderdanig aan hulle mans moet wees?

Dominee, wat gebeur in huise waar jy aanmekaar vir die vrou vertel sy mag nie van haar man skei nie, al word sy aangerand en verkrag deur haar eie man?

http://www.volksblad.com/Suid-Afrika/Nuus/Onderdanigheid-van-vroue-geweld-bekyk-op-sinode-20110511

http://www.beeld.com/In-Diepte/Nuus/Siklus-van-geweld-20120109

Mevrou, dogter, suster, hoe lank wil jy stil bly oor die geweld wat daagliks teen jou gepleeg word? Hoe lank wil jy swyg oor die verkragting, dalk deur jou eie man?

Staan op! Praat! Maar, om hemelsnaam, as jy ‘n man is, praat reg. As jy ‘n Christen is, maak seker jy weet wat die Bybel werklik oor die posisie van vroue te sê het. As jy ‘n dominee is, preek weer oor die vroue wat eerste by die graf met Opstanding-Sondag was en oor dié vrou wat werklik die eerste apostel was (Joh 4 Die Samaritaanse vrou het getuig en mense het tot geloof gekom, voordat enige man daaroor gepraat het – dat Jesus die Messias is).

Dalk, net dalk, moet ons, protestantse Christene, weer Maria, die Moeder van Christus, die Theotokos in ons teologie ontdek, haar deel maak van ons spiritualiteit, sodat ons werklik respek vir vroue kan aanleer.

Wees gegroet, Maria begenadigde en vol van genade! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue en geseënd is Jesus die vrug van jou skoot. Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons….

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20971240

Paasfees 2009

Ek ervaar die afgelope week hoe die Here in my stilte my telkens van ons basiese geloofwaarhede bewus maak. Hiermee bedoel ek die feit dat Jesus Christus uit ‘n maagd gebore is (Mat 1:23), dat Hy gekruisig is en dat Hy in die graf was en deur God uit die dood opgewek is (Mat 28:6). Waarom was dit vir die vroeë kerk nodig om by ‘n konsilie in 431 n.C. in Efese ‘n besluit te neem dat Maria die Theotokos is? Hierdie woord beteken, vrylik vertaal, “moeder van God”. Self die vroeë kerk moes ‘n woord skep om te verduidelik dat die maagdelike geboorte impliseer dat Jesus waarlik God is, maar ook waarlik mens. Wanneer jy Jesus begin stroop van sy goddelike of selfs menslike eienskappe, sit jy later net met positiewe denke oor God. Ook die feit dat Hy in die graf was, moet ons ook meer verstaan as dat Hy maar net dood was. Inderdaad was Hy dood, maar daar het iets in die dood, deur die dood gebeur. God het Hom verander. Die koringkorrel het gesterf en daar het iets nuut na vore gekom. Joh 12:24 “Dít verseker Ek julle: As ’n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy ’n groot oes in.” Mag die gekruisigde jou in hierdie tyd opnuut ontmoet, mag die Opgestane jou nuut laat leef en mag jy beleef hoe Hy naby, in jou teenwoordig is. Maak in hierdie dae juis tyd vir stilte en meditasie