So kan jy begin

Meditasie is ‘n geestelike dissipline wat impliseer net wat dit sê: Dissipline. Om resultate in enige oefening/dissipline te ervaar beteken dat jy dit konstant moet doen oor ‘n periode van tyd. Dus konstantheid en langdurigheid. Langdurigheid, of dan meditasie as ‘n lewenswyse gebeur net wanneer daar konstantheid in my meditasie is. Dit beteken ek moet elke dag mediteer, maar indien ek dan ‘n dag mis vir een of ander rede, ek my nie gaan kasty nie, want dit is nie ‘n wet nie. Ek sou jou wou aanmoedig om elke dag te mediteer. Begin met 10 min en wanneer jy agterkom daar is konstantheid in jou dissipline, kan jy die tyd begin rek. Sit op ‘n regop stoel en hou jou kop op. Ons wil nie met “holy dozing” besig wees nie. Indien jy dus insluimer kom weer terug na jou woord toe en aanvaar dit ook as deel van die proses. Terwyl meditasie harde werk is, is dit ook werk sonder inspanning en die beste werk wat jy vir die dag mee besig kan wees.

Om met ikone te bid

Om met ikone te bid is om te weet dat ek nie alleen bid nie, ander bid ook vir my. Hebr 12:1 en 22-24 “Terwyl ons dan so ’n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop,” “Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God, dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, by die feestelike samekoms, die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat Regter oor almal is, en by die geeste van dié wat vrygespreek en wat nou volmaak is, by Jesus, die Middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel.” Ek is in my stilte dus nooit alleen nie, daar is ander saam met my voor die troon van die Here.