MEDITASIE EN REUK

Ek kom agter hoe lekker die lewe begin te ruik. Dit is asof al my sintuie beter funksioneer en ek God op talle nuwe maniere beleef. Sou dit een van die uitvloeisels van meditasie wees? Bring meditasie ‘n groter bewussyn van God en skepping?