Paasfees 2009

Ek ervaar die afgelope week hoe die Here in my stilte my telkens van ons basiese geloofwaarhede bewus maak. Hiermee bedoel ek die feit dat Jesus Christus uit ‘n maagd gebore is (Mat 1:23), dat Hy gekruisig is en dat Hy in die graf was en deur God uit die dood opgewek is (Mat 28:6). Waarom was dit vir die vroeë kerk nodig om by ‘n konsilie in 431 n.C. in Efese ‘n besluit te neem dat Maria die Theotokos is? Hierdie woord beteken, vrylik vertaal, “moeder van God”. Self die vroeë kerk moes ‘n woord skep om te verduidelik dat die maagdelike geboorte impliseer dat Jesus waarlik God is, maar ook waarlik mens. Wanneer jy Jesus begin stroop van sy goddelike of selfs menslike eienskappe, sit jy later net met positiewe denke oor God. Ook die feit dat Hy in die graf was, moet ons ook meer verstaan as dat Hy maar net dood was. Inderdaad was Hy dood, maar daar het iets in die dood, deur die dood gebeur. God het Hom verander. Die koringkorrel het gesterf en daar het iets nuut na vore gekom. Joh 12:24 “Dít verseker Ek julle: As ’n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een; maar as hy sterwe, bring hy ’n groot oes in.” Mag die gekruisigde jou in hierdie tyd opnuut ontmoet, mag die Opgestane jou nuut laat leef en mag jy beleef hoe Hy naby, in jou teenwoordig is. Maak in hierdie dae juis tyd vir stilte en meditasie