MEDITASIE – BERG OP.

Om te mediteer is om die berg na God op te klim, daar waar Jesus, Moses, Elia, Petrus, Johannes en Jakobus is. Die pad is steil en vol struikelblokke, maar hoe hoër jy klim, hoe meer raak jy van die heerlike teenwoordigheid van God bewus. Die los klippe van gedagtes wil jou laat omdraai. Hou aan met jou woord “Maranatha”. Die beloning om in die teenwoordigheid van God in te gaan en daar te kan vertoef, maak alles die moeite werd. Weet egter dat jy weer die berg moet af om die heerlikheid te gaan lewe. Net om more weer te begin klim. Maranatha!

Maranatha

Someone told me they use the mantra “Marantha” during meditation. She knows its means “Come Lord Jesus”. For her the word has another meaning also. “Ma” – the Mother god, “ra” – from the Egyptian mythology the Father god and “natha” – birth or to be born. To meditate is for her to pray constantly for the rebirth through God, thus “Come Lord Jesus”. What do you think?