Haiti – Waarom?

Augustunis (354-430) sê dat rampe straf van God is oor sonde. Calvyn (1509-1564) verklaar; God het oor alles beskik, ook oor die kwade en dit is vir ons tot voordeel. Die aardbewing in Haiti het God dus vooraf oor beskik en al sterf duisende weerloses, dan is dit tot die mens se voordeel. Arminius (1559-1609) het weer gesê God het alles vooraf beskik, maar nie die kwaad nie. God laat egter die kwaad toe, want dit is tot ons voordeel. Vandag weer is daar baie wat sê dat daar ʼn natuurlike wetmatigheid in die skepping is. Die tektoniese plate wat skuif en aardbewings veroorsaak is deel van ʼn natuurlike gegewenheid. God het nie regtig ʼn invloed daarop nie.

Ek dink daar is daar ʼn verdere moontlikheid. Die onbeskryflike stryd wat God voer teen die chaos en bose in hierdie wêreld. Die skrywers van die skeppingsverhale in Gen 1- 11, Ps 74, 89, 104 Jes 51 ken ook die donker mag wat weerstand bied, die monster wat eers oorwin moet word voordat God kan skep. Voordat daar orde kom lyk die aarde soos een groot olieslik. Dit is donker vormloos en nat. Die skrywer wil met sy woordgebruik impliseer dat hier kosmiese kragte teenwoordig is. Hy gaan leen woorde wat in ander skeppingsverhale van sy tyd voorkom. Die krag van chaos is aan die werk. Van die begin van die skepping af poog die bose al om God te keer in sy skepping van iets goeds. Maar die lewegewende Gees van God is teenwoordig en Hy skep wel iets goeds. Hierdie onpersoonlike chaos kry in 500 v.C die naam Satan en in die Nuwe Testament word dit die Bose.

 Op een of ander wyse breek die chaos deur die volmaaktheid om sonde die wêreld in te bring. Hierdie sonde tref die mens en die natuur. Rom 8 – daarom sug die skepping ook. Daar was ʼn tyd toe die aarde in harmonie was. Al die kontinente was een. ʼn Groot binnelandse meer het deur die Karoo van vandag tot in Suid-Amerika gevloei en dinosourusse het hier rondgedwaal. Nou is daar ʼn teorie wat verklaar dat ʼn meteoriet die aarde getref het en die kontinent laat skuif het. Met die uitwissing van dinosourusse as een van die gevolge.

God is egter voortdurend besig om te herskep en nuut te maak. Die skepping is dinamies en oop. Dit is oppad na volmaaktheid. Die plate wat oor die oppervlak van die aarde strek, sê wetenskaplikes skuif so veel as 10 cm per jaar. Die chaos magte poog steeds om God se herskeppingswerk te stuit. God is in ʼn stryd om die wêreld te skep, Hy is in ʼn stryd om Israel as sy uitverkorenes Hom te laat dien en Hy is steeds besig om te stry sodat daar herskepping kan plaasvind. Die verhaal van die kruis is een van stryd en oorwinning. God stry om jou en my liefde. Ons kan bid, nie omdat alles presies so vooraf bepaal was nie, maar omdat God sy kinders deur die verbond bondgenote maak om ʼn nuwe wêreld te vestig. Bid daarom ook vir Haiti.