EENHEID IN VERSKEIDENHEID

In Freiburg Duitsland is daar ‘n kerkgebou wat deur die Katolieke en Protestante gedeel word. http://www.fastcodesign.com/1670198/two-christian-sects-once-at-odds-joined-under-one-roof#1Die een groep hou aan die een kant kerk en die ander aan die ander kant. My dogter vertel dat in die middel van die kerk staan die doopvont. Beide die twee groeperinge vier die sakramente van die doop. Ons word natuurlik nie hier met ‘n grootgroep Katolieke gekonfronteer nie, maar ek wonder hoe dit in ‘n gemeente sal afgaan indien daar ‘n ander groep ook die kerkgebou sou wou gebruik.

Hoe sou ons voel indien daar ‘n groep Katolieke kom en vra of hulle ook Sondag, wanneer ons klaar is, die gebou mag gebruik?

Ons doen dit in ‘n sekere sin reeds. New Creation Ministries maak van ons gebou gebruik. Vir baie van “ons” is “hulle” die swartmense wat in ons huise werk of hulle in die omgewing bevind wat daar inskakel. Alhoewel hulle teologies seker radikaal van ons verskil, het ons begin om vir die protestantse gemeente ruimte te maak. Ons vergoed ook die evangelis vir sy werk.

Hoe sou ons egter reageer indien die Moslems in ons omgewing ons geboue wou begin gebruik?

Waarom vind ons dit so moeilik om die eenheid van die liggaam tot uitdrukking te bring. Ek lees weer die korrespondensie tussen die Lutherane in Tübingen en die Patriarg van die Oosters Ortodokse Kerk gedurende die Reformasie. Die Lutherane wou bitter graag by die Ortodokse kerk aansluit, maar hulle kon mekaar nie vind nie. http://www.stpaulsirvine.org/html/lutheran.htm

Waaroor het die Protestante en die Ortodoksie saamgestem?:

  • Die gesag van die skrif en die reg om dit in eie taal te mag lees.
  • Die Triniteit
  • Erfsonde
  • Die twee nature van Christus
  • Jesus Christus is die hoof van die kerk
  • Wederkoms, oordeel, straf en beloning.
  • Die manier waarop die Nagmaal bedien kan word.
  • Verwerping van die aflaat.

Mens sou kon sê dat dit die hart van die gereformeerde geloof was en tog dryf die verskille hulle eerder uit mekaar as wat die gemene delers hulle kon verenig. Is dit nie vandag steeds so nie? Hoe akkommoderend is ons regtig in ons gemeentes wanneer dit kom by verskillende spiritualiteite? Waarom moet ons steeds dink dat “one size fits all”. Ek sou so graag wou sien dat (NG) gemeentes hulle deure oop maak vir diverse maniere van aanbidding en onbevange gesprekke oor God, geloof en teologie. Miskien is my eie gemis die uitlewing van die mistieke.

Advertisements