Om oor ons land te reflekteer – Help die Belhar Belydenis ons daarmee?

Apartheid museum race-crop_jpg-1Ek was meer as ‘n maand in die buiteland. Ek het ‘n groot deel in Spanje spandeer, o.a. Santiago en Madrid. Omdat ek deur die land gestap het, was daar baie tyd om met mense te praat. (Sien http://www.johananscamino.blogspot.com/ )

Suid Afrika was altyd op die agenda. Dit het gewissel van mense wat iets geweet het van Mandela tot indringende vrae oor die politiek en misdaad. Ek het ook tyd spandeer in België, selfs ‘n vinnige draai in Holland gemaak. In België was ek by ‘n konferensie van die WCCM (www.wccm.org  ), bygewoon deur mense uit Engeland, Nederland, België, Finland en Denemarke.

Twee sake bly nou maal in my gemoed. Die probleme wat ons hier mee worstel o.a. politieke korrupsie, die toesmeer van skandale en, om baie konkreet te wees, kabeldiefstal, is nie vreemd in Europa nie. In Spanje verduidelik ‘n winkeleienaar aan my dat die toeken van staatskontrakte werk by hulle ook maar soos hier – baantjies vir boeties. Die Nederlanders en Belge vertel hoe hulle treine gereeld laat kom of staan weens kabeldiefstal. (Sien http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/ article/detail/1638217/2013/05/23/NMBS-pakt-kabeldiefstal-aan-met-nationaal-actieplan.dhtml )

Ek besef net weer Europa worstel met sy eie probleme. Dit is nie net Suid Afrika waar dit op sekere terreine sleg gaan nie. Brussels is vuil en oorvol emigrante. In Madrid kamp die sluipslapers sommer op die sypaadjies en in Brittanje keer die politiese die BBC om verslag te doen oor korrupsie. (In Detroit, lees ek op die lughawe, neem die polisie 50 min om op jou telefoonoproep te reageer, sien ook http://www.bbc.co.uk/ news/world-us-canada-23369573 )

Daar is egter ‘n ander saak wat al hoe meer in my gemoed opstaan en waarmee ek deur die Europeërs gekonfronteer was. Rassisme! Nee, ek praat nie in die eerste plek van wit teen swart nie. Dit is inderdaad nog lewendig in ons land. Ek praat van ‘n rassistiese regering wat rassistiese wetgewing meer as 20 jaar na apartheid steeds as beleid voor hou.

My besoek maande gelede aan die Apartheidsmuseum het my reeds deurmekaar gehad toe ek instap en vertel word hoe die land op grond van ras verdeel was. Vandag moet landsburgers steeds invul: Wit, Swart, Bruin, Indiër! (Die Europeërs wil my nie glo nie en wil weet wat is Bruinmense?) Is dit nie rassisties nie? Word daar nie juis gediskrimineer o.g.v. ras nie? Dit raak verspot wanneer dit kom by die kies van sportspanne (praat nie eens van die Southern Kings debakel nie) of selfs die bywoon van ‘n konferensie. (Hoe kan ‘n wit jongmens die Wêreldraad van Kerke se konferensie in Suid-Korea gaan bywoon? Vervang haar met ‘n swart persoon van êrens!)

Wat is my punt?

Suid Afrika is ‘n wonderlike land met uitdagings soos meeste ander lande in die wêreld. Ek dink egter dat ons blind geraak het vir die onreg wat teen mense gepleeg word. Ek weet ek veralgemeen. Moet egter ook nie my standpunt wil interpreteer as “hy kla omdat witmense swaar kry nie”. Mense in ons land kry swaar oor rassisme wat deur die regering gepleeg word. Een kundige by ‘n rioolaanleg wat o.g.v. sy ras afgelê word, het implikasies vir alle rasse in daardie gebied.

My vraag: Hoe kan die kerk oor rassisme praat sonder om self rassisties te wees? Ons praat tans oor Belhar. Belhar gaan geen duit verskil maak in die lewe van gewone lidmate indien ons as kerk nie die Belydenis in die praktyk kan laat leef om werklik onreg op hoogste vlak aan te spreek nie. Indien Belhar nét oor kerkeenheid gaan, met geen implikasie vir die lewe van gewone lidmate nie, bly dit ook maar net ‘n politieke oefening.

Is rassisme nie die grootste verdelende faktor in hierdie land nie? Kan die Belydenis van Belhar ons daarmee help?

 “Ons glo… dat die kerk daarom mense in enige vorm van lyding en nood moet bystaan, wat onder andere ook inhou dat die kerk sal getuig en sal stry teen enige vorm van ongeregtigheid sodat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos ‘n standhoudende stroom;”

Ek het in 1997 die Belhar Belydenis as deel van die Kerkraad van die NG Gem Langebaanweg onderteken. Ek aanvaar steeds die Belydenis.

Sien my poging om die Belydenis te laat lewe:

http://www.eldofam.co.za/pitkos/2011/5/17/waarom-ek-nie-vir-die-anc-sal-stem-nie-na-aanleiding-van-die.html

http://www.eldofam.co.za/pitkos/2011/5/17/deel-2-waarom-ek-nie-vir-die-anc-sal-stem-nie-na-aanleiding.html

Waarom ek nie vir die ANC sal stem nie – Na aanleiding van die Belydenis van Belhar

 http://student.sun.ac.za/studentekerk/Publikasies/Die%20Belhar%20Belydenis.pdf

Die Belhar-belydenis (BB) verklaar o.a:

Daarom verwerp ons enige leer wat, uitgesproke of onuitgesproke, voorgee dat afkoms of enige ander menslike of sosiale faktore medebepalend is vir lidmaatskap van die kerk.

Die ANC-regering gee voor dat die Kerk van Jesus Christus net bestaan uit hulle wat vir die ANC stem. Dit is die enigste teologiese afleiding wat ek kan maak, na aanleiding van uitsprake dat ‘n stem vir die ANC jou in die hemel inbring en ‘n geseënde lewe in die hiernamaals verseker. Ek verwerp hierdie arrogansie met minagting.

(BB) Ons glo… dat die kerk daarom mense in enige vorm van lyding en nood moet bystaan, wat onder andere ook inhou dat die kerk sal getuig en sal stry teen enige vorm van ongeregtigheid sodat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid soos ‘n standhoudende stroom;

As deel van die Kerk van Jesus Christus maak ek ten sterkste beswaar teen die President en sy kabinet wat onreg verdra, steeds toekyk hoe enkeles verryk word ten koste van die armes en onbeskaamd sy party gelyk stel met die verlossingswerk van Jesus Christus. Laasgenoemde, bedoel as humor al dan nie, is niks anders as kettery nie en, soos apartheid, verwerplik.

(BB) Ons glo… dat die kerk as eiendom van God moet staan waar Hy staan, naamlik teen die ongeregtigheid en by die veronregtes; dat die kerk as volgelinge van Christus moet getuig teenoor alle magtiges en bevoorregtes wat uit selfsug hulle eie belang soek en oor andere beskik en hulle benadeel.

As deel van die Kerk verwerp ek met minagting die regering se beleid van regstellende aksie, soos tans toegepas, ek verwerp sy vergrype aan die mineralerykdom van ons land en die verkragting van die natuur, die bevoorregting in eie geledere ten koste van die noodlydendes en sy onvermoë om daad werklik armoede sinvol aan te spreek. Ek verwerp die president se apatiese houding jeens verdelende uitsprake in eie geledere wat woede en haat laat oorkook as om eerder toe te sien dat reg en geregtigheid geskied.

Nie teen staande hierdie standpunt, glo ek dat dit steeds elke gelowige se verantwoordelikheid is om vir die president en regering van die land te bid. Mag die Here ons gebede verhoor en aan ons vrede gee en mag ons ‘n geseënde verkiesing beleef. “Laat U koninkryk kom.”