Wat maak ‘n NG dominee by ‘n Katolieke konferensie?

Mary1Ek het die naweek van 21-23 September by die Katolieke kerk se nasionale konferensie oor Godsdiensonderrig in skole opgetree. http://www.cie.org.za/news/entry/2nd_national_religious_education_conference_20-23_september_2013_maris_stel/ Hulle is met verskeie programme in hulle skole besig, waaronder die implementering van meditasie. Dit sal deel vorm van hulle program “Restorative Justice”. Hierdie program beoog om oor ‘n periode van tyd waardegebaseerde gedragsverandering by kinders te weeg te bring. In die lig van wat tans by skole aan die gebeur is, kon die program nie op ‘n beter tyd geïmplementeer word nie. Die feite is dat daar baie skole is wat steeds lyfstraf toe pas.

Wat was my as NG dominee se ervaring van die konferensie in besonder, en die Katolieke in die algemeen?

Die bykans 400 konferensiegangers het bestaan uit hoofsaaklik onderwysers en enkele priesters. Die konferensie was kultureel divers. (Die politieke inkorrekte uitdrukking – daar was meer swart en bruin onderwysers, of is dit nou leerkragte, as wit leerkragte.) Die aanbiddingsgeleenthede het dit weerspieël. (Ek weet nooit of swartmense besig is om te toi-toi of te aanbid nie.) Daar was gesing, selfs in Afrikaans. Die hele geleentheid was gemoedelik en gemaklik – totdat hulle oor seksualiteit begin praat het!

Die Katolieke worstel met dieselfde uitdaging as ons (NG) kerk. Terwyl sommige pleit vir ‘n meer pragmatiese benadering – seks in skole is ‘n realiteit en ons moet die realiteit bestuur, is daar ander wat maan dat daar aan die Bybel en kerk se lering oor die sake vas gehou moet word. Die homoseksuele-debat – presies soos in die NG Kerk, onderwysers wat uitloop oor gesprekke oor homoseksualiteit; Oggendwydings – sommige meen van die stiltes/kaalvoet onder die boom ens. is nie gepas by ‘n katolieke konferensie nie.

Maria! Hulle aanbid mos Maria. Wel, ek het net een keer die naam Maria gehoor en dit was met Sondag se liturgie. Die liturgie het my egter terug geneem na so tien jaar gelede toe ons met vernuwing in die eredienste begin het, baie dieselfde. Ek was trouens verbaas oor jong onderwysers wat by die konferensie opstaan en maan dat ons aan die Bybelseboodskap van verlossing moet vas hou: Jesus Christus is die Verlosser, Hy het vir mense gesterf om hulle van sonde te bevry. En dit in die Katolieke Kerk – bid jou aan, sulke evangelicals!

Gaan lees gerus suster Rose Pacatte, een van die sprekers,  se blog/FB https://www.facebook.com/SisterRoseGoesToTheMovies en spesifiek hierdie lesing wat sy aangebied het http://www.patheos.com/blogs/sisterrosemovies/2013/09/t-h-i-n-k-five-ways-to-bridge-faith-and-culture-in-a-social-media-world

Ek was as Protestant hartlik ontvang. Hulle wou by my weet hoe ons kerk funksioneer, waarmee ons worstel en of ons ook die uitdagings het wat hulle het. Ek het net weer besef dat daar soveel is wat ons by mekaar kon leer indien ons net ons vooropgestelde idees oor mekaar wil laat vaar.

Advertisements

One response to “Wat maak ‘n NG dominee by ‘n Katolieke konferensie?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s