Wat maak ‘n NG dominee by ‘n Katolieke konferensie?

Gemeenskap vir Christelike Meditasie

Mary1Ek het die naweek van 21-23 September by die Katolieke kerk se nasionale konferensie oor Godsdiensonderrig in skole opgetree. http://www.cie.org.za/news/entry/2nd_national_religious_education_conference_20-23_september_2013_maris_stel/ Hulle is met verskeie programme in hulle skole besig, waaronder die implementering van meditasie. Dit sal deel vorm van hulle program “Restorative Justice”. Hierdie program beoog om oor ‘n periode van tyd waardegebaseerde gedragsverandering by kinders te weeg te bring. In die lig van wat tans by skole aan die gebeur is, kon die program nie op ‘n beter tyd geïmplementeer word nie. Die feite is dat daar baie skole is wat steeds lyfstraf toe pas.

Wat was my as NG dominee se ervaring van die konferensie in besonder, en die Katolieke in die algemeen?

Die bykans 400 konferensiegangers het bestaan uit hoofsaaklik onderwysers en enkele priesters. Die konferensie was kultureel divers. (Die politieke inkorrekte uitdrukking – daar was meer swart en bruin onderwysers, of is dit nou leerkragte, as…

View original post 301 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s