LIEFDESKRAG

‘n Mens staan soms verleë wanneer jy oor seker sake nadink. Veral wanneer jy die mens se sonde in oënskou neem. Moet jy geweld teen hierdie mense gebruik of nederige liefde. Besluit altyd op nederige liefde. Wanneer jy eens en vir altyd daarop besluit het, sal jy die hele wêreld daaraan kan onderwerp. Liefdevolle nederigheid is ontsettend kragtig, die kragtigste van alle dinge. Daar is niks soos liefdevolle nederigheid nie. (Vertaal uit The Brothers Karamazov, Dostoevsky p296)kruis

Kan ons in hierdie laaste week van Jesus se pad na die kruis dalk vir ‘n oomblik anders dink oor die kruisgebeure. Kan ons wegkom van die bykans leë uitlatings soos; “Hy het aan die kruis vir my sondes gesterf”, “Hy het vir my sondes betaal” of “Aan die kruis het Hy in my plek gely.” Al hierdie uitsprake word gemaak buite die “self”. Dit bly iets wat op ‘n afstand gebeur. God het iets gedoen en ek probeer uit die verte dit weer raak te sien. God het inderdaad iets gedoen wat die mens nie kon doen nie. Net die God-mens kon die pad van die kruis loop.

Indien ons die Bybel reg hoor dan het ons saam met Christus daar gehang (Rom 6:5-Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met Hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie.) Hierdie misterie verstaan ons nie. Dit moet met die geloofsoog gesien en met die hart gegryp word. Die bedoeling van die kruisgbeure is nie om tot verstaan te kom nie, maar tot omvorming.

Omdat dit in God met my gebeur het, is die omvormende krag daarvan vir my waar. Hierdie krag is die omvormende selfopofferende krag van God. Hierdie liefdes-krag demonstreer Hy aan die kruis, in Christus, in ons. Hierdie ontsettende, ontstellende krag van God het nie met die skepping sigbaar geraak nie, maar juis aan die kruis toe Hy Homself geledig het – Kallistos Ware (sien Fil 2:6-8).

Dit is hierdie liefdeskrag wat Jesus demonstreer deur in die aangesig van die ergste geweld nie met geweld te wil reageer nie, maar juis sy liefde te openbaar. “Vader vergewe hulle…” Dit is ons uitdaging, om deur hierdie krag omvorm te word om in alle omstandighede, selfs in die aangesig van die mees brutale ongeregtigheid met God se liefde te reageer. Dit is net hierdie liefde wat ons omvorm en ons gemeenskap kan omvorm.

Mag jy ‘n geseënde Pase beleef.

Advertisements

One response to “LIEFDESKRAG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s