RASSISME – SPRINGLEWENDIG IN SUID AFRIKA

luluDie vraag is nie of ons dink die ANC-regering is rassisties nie, die vraag is hoe moet ons daarop reageer. Miskien moet ek dalk net eers kwalifiseer waarom ek meen eersgenoemde is waar.

Voorbeeld 1

“Jong Afrikanermans word in die Calvinistiese geloof grootgemaak en glo dat hulle ’n vrou besit, ’n kind besit, alles besit en daarom daardie lewe mag neem omdat hulle dit besit.” Dit was die uitlating van minister  Lulu Xingwana.

http://www.beeld.com/Suid-Afrika/Nuus/Lulu-jammer-oor-opmerkings-oor-Afrikaners-20130228

http://ewn.co.za/2013/02/27/Xingwana-blasted-for-Afrikaner-comments

Voorbeeld 2

“Ons gemeenskap was die afgelope drie maande verdeeld omdat hier ’n wit burgemeester was.” Die woorde van Maphetle Maphetle oor die situasie in Potchefstroom met die DA burgemeester wat pas weer uit gestem was.

http://www.beeld.com/Suid-Afrika/Nuus/Uitgestem-voordat-werk-klaar-is-20130226

Nou hoe reageer ‘n mens hierop? Jy kan sekerlik ‘n mooi betoog oor die ware aard van die Calvinisme lewer soos Max Du Preez dit op sy Facebook blad doen. (Sien die skakel) https://www.facebook.com/max.dupreez.3/posts/486338061429515

Ek sou self ook die weg kon inslaan deur ‘n enkele aanhaling van Calvyn te plaas wat vir my dui op die vroom man se verstaan van ons verhouding met God en hoe hy juis die huwelik as beeld daarvoor gebruik. Institusie II,viii,18 “The Lord very frequently addresses us in the character of a husband; the union by which he connects us with himself, when he receives us into the bosom of the Church, having some resemblance to that of holy wedlock, because founded on mutual faith.”

Ek sou ook die negatiewe weg kon inslaan om met woede te reageer en te wys op die voorbeeld wat die president van die land stel wanneer dit by vroue kom en die hantering van vroue. “Jy moet kinders hê. Kinders is belangrik vir ’n vrou, want dit gee hulle ekstra opleiding om ’n ma te wees.” Ons president aan die woord in ‘n TV onderhoud. http://www.beeld.com/Suid-Afrika/Nuus/Vrou-moet-kinders-he-dit-is-opleiding-20120823

Dit dink ek egter kan hoogstens die uiting van innerlike frustrasie wees en bring nie noodwendig kalmte en vrede nie. Om in kalmte, rus en vrede te lewe is die vrug van ‘n kontemplatiewe lewe. Daarom dwing situasies en woord, soos hier bo na verwys, my om terug te trek in God in. Lydingstyd is juis die tyd waarin ons as gelowiges aan Christus se lyding dink. Om my met Christus in sy lyding te vereenselwig, is om uit die doodsheid van hierdie situasie te kan opstaan en juis met vrede te kan lewe (Fil 3:10-11 Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.)

Ons word as’t ware deur hierdie lyding, wat ons vanweë die rassisme beleef, gedwing om in stilte in die aller heiligste van ons tempel in te gaan, daar waar God se liefde geopenbaar word aan almal wat roep: “Maranatha” – Kom Here Jesus. Dit is in die allerheiligste van die geheime kamer in ons harte waar ons hierdie vrede, kalmte en rustigheid ontdek en dit kan begin lewe. Ons lewe dit dan met die woorde van die Wysheidsmeester wat ons geleer het: “Antwoord ’n dwaas nie na sy sotheid nie, sodat jy ook nie net soos hy word nie.”  Spreuke 26:4

Geestelike aktivisme, wat uit die kontemplatiewe gebore word as vrug van die stilte, dwing my egter ook om met geduld en liefde te verklaar: “Minister, dit wat jy vir my sê, gee my nie meer aanstoot nie, maar duisende ander se woede kan dalk wel deur jou woorde oorkook. Dink dus wat jy in jou onkunde en hoogmoed uiter. Jy het die mag om mense se lewens onherkenbaar te verander deur ‘n enkele dwase woord. Met mag gaan groot verantwoordelikheid gepaard. Indien jy nie jou verantwoordelikheid saam met mag wil opneem nie, moet jy bedank. Jy skaad ‘n nasie, nie net ‘n ras nie.”

 

 

Advertisements

One response to “RASSISME – SPRINGLEWENDIG IN SUID AFRIKA

  1. Hieridie is bietjie hoog vir my… Miskien sommer baie hoog… Wat my dalk kan help is om meer te weet oor hoe mens hierdie belangrike bome se mistastings – mis kan leef.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s