VERKRAGTING

st_mary_06Daar is vandag (08/02/2013) op verskeie radiostasies ‘n verkragtings-bewusmakingsveldtog. Ek wonder of verkragting iets is waaraan ons mans regtig dink? Ek moes myself as wit Christen middelklas man die vraag afvra: Kan ek iemand verkrag? Kan ek en my vriende ‘n vrou herhaaldelik verkrag? Kan ek ‘n vrou van 80 of ‘n baba van 9 maande verkrag? Kan ek my vrou of my dogter oorgee om verkrag te word (Indien ek nou sommer lukraak die verhaal uit Lev 19 kan aanhaal: Toe gryp die Leviet sy byvrou en stoot haar buitentoe na hulle toe. Hulle het met haar geslagsgemeenskap gehad en haar die hele nag deur tot die môre toe verrinneweer. Toe die rooidag breek, het hulle haar gelos.)

Hierdie vrae is selfs te skrikwekkend om net oor te kan nadink. Die mens het geweldige donker skadu’s binne hom of haarself, maar hierdie skaduwee verstaan ek nie. Wat gebeur in ‘n kultuur waar verkragting en die mishandeling van vroue die norm word? Watter waardes heers daar in ‘n kultuur waar ‘n man ‘n vrou teen haar wil kan vat om dan met haar trou en seks met haar te kan hê? So asof dit nie verkragting is nie?!

Hoe verder ek hier skryf hoe kwater word ek. Nee, ek is nog nie by die onverantwoordelike en onsinnige opmerkings soos: “Kastreer hulle almal nie!” Indien daar iets soos ‘n heilige woede is (ons verwys mos so na Jesus se woede oor wat in die tempel aan die gebeur was in Joh 2:13 ev), dan beleef ek iets daarvan. Dit is ‘n skande dat ons enigsins in hierdie land nog dit wil durf waag om na die land as Christelik te verwys. Ons is humanitêr-sekulêr en by beste van tye goddeloos. Ons het ‘n vroom vernis oor alles gaan smeer. In my heilige woede wil ek ook nou uitroep: “Genoeg is genoeg!” (Maar, ag Vader, dit is ook al genoeg geroep.)

Waar begin ons dit omdraai?

Mnr die President, jy wat vrygespreek is op aanklag van verkragting, wat ses keer getou het en meer as 20 kinders het, is u ‘n voorbeeld van hoe ‘n man ‘n vrou behoort te hanteer en te respekteer?

Mnr die President, wat gaan die sogenaamde Tribel courts se bydrae wees in die verdere vertrapping van vroue- en kinderregte? http://www.bdlive.co.za/national/law/2012/11/02/tribal-courts-bill-needs-amendments

Oom Angus, wat gebeur in huise waar mans aanmekaar die boodskap hoor dat hulle die hoof van die huis is en dat vrou onderdanig aan hulle mans moet wees?

Dominee, wat gebeur in huise waar jy aanmekaar vir die vrou vertel sy mag nie van haar man skei nie, al word sy aangerand en verkrag deur haar eie man?

http://www.volksblad.com/Suid-Afrika/Nuus/Onderdanigheid-van-vroue-geweld-bekyk-op-sinode-20110511

http://www.beeld.com/In-Diepte/Nuus/Siklus-van-geweld-20120109

Mevrou, dogter, suster, hoe lank wil jy stil bly oor die geweld wat daagliks teen jou gepleeg word? Hoe lank wil jy swyg oor die verkragting, dalk deur jou eie man?

Staan op! Praat! Maar, om hemelsnaam, as jy ‘n man is, praat reg. As jy ‘n Christen is, maak seker jy weet wat die Bybel werklik oor die posisie van vroue te sê het. As jy ‘n dominee is, preek weer oor die vroue wat eerste by die graf met Opstanding-Sondag was en oor dié vrou wat werklik die eerste apostel was (Joh 4 Die Samaritaanse vrou het getuig en mense het tot geloof gekom, voordat enige man daaroor gepraat het – dat Jesus die Messias is).

Dalk, net dalk, moet ons, protestantse Christene, weer Maria, die Moeder van Christus, die Theotokos in ons teologie ontdek, haar deel maak van ons spiritualiteit, sodat ons werklik respek vir vroue kan aanleer.

Wees gegroet, Maria begenadigde en vol van genade! Die Here is met jou; geseënd is jy onder die vroue en geseënd is Jesus die vrug van jou skoot. Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons….

http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-20971240

Advertisements

One response to “VERKRAGTING

  1. Dankie Heilige Gees dat U in die hart van sommige mans werk; dat party mans reflekteer oor die sonde van verkragtig en dat die rol van die kerk (met die bevordering van patriarchy) miskien daartoe indirek bydra. gee ons insig en rigting dat ons, mans en vroue saam vennote sal wees ‘dat U konignyk mag kom, dat U wil geskied’ … LEER vir my as feminis om nederig te wees en nie net te blameer nie; maar gee vir my rigting om deel die wees van die oplossing – hoe kan ons geweld teen vroue en kinders beeindig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s