DIE EGO

Ek wonder of dit met jou ook so is dat jy in seker fases van jou lewe duidelik begin hoor hoe die Heilige Gees jou met ‘n saak in jou lewe konfronteer. Ongelukkig hoor ons nie die stem van die Gees in ons nie want wat “ek” wil is dikwels in botsing met wat die Gees wil. Aan die ander kant is ons so besig en ons lewens so met geraas besoedel dat ons ook nie kan hoor nie.

Ek lees dat John Main OSB sê dat indien jy wil leer om te mediteer, om tyd in stilte met die Here deur te bring, moet jy eers leer om nederig te wees. Main vra dan die vraag wat dit beteken om nederig te wees. Sy antwoord; Ons moet verstaan dat daar ‘n realiteit buite onsself is en dat hierdie realiteit groter as die self, die ego, is en dat daardie realiteit ons omvat. Nederigheid is dan om jou plek binne die groter realiteit te verstaan.

Die egoïs verstaan egter nie sy of haar plek nie. Die egoïs meen dat hy/sy die middelpunt van alles is en sien alles net in relasie tot die self. In stilte leer jy egter om met jou eie realiteit te deel. Jy leer in stilte wie jy is en wie God bedoel het jy moet wees. Jy leer in stilte dat die groter Realiteit jou inderdaad ‘n plek binne realiteit gegee het, maar dat jy slegs betekenis het binne die relasie met die groter r(R)ealiteit. Kom ons herhaal maar weer; die egoïs sien realiteit net in relasie met hom/haar self.

In gemeenteverband sou ek hier ‘n enkele voorbeeld kon noem. Ek begin ‘n bediening en hou met mag aan daardie bediening vas. Alhoewel ek graag wil hê dat my bediening ondersteun moet word, deel ek dit met niemand regtig nie. Wanneer ek egter vry kom van die ego, gee ek die bediening weg aan ander wat dalk meer bekwaam is om van die bediening ‘n sukses te maak.

Meditasie, stilte, is soos om ‘n voetpad deur realiteit te baan. Hoe meer ek die voetpad van stilte loop, hoe meer verstaan ek my plek en sien ek realiteit in ‘n nuwe lig (Waarom kan seker mense die realiteit van die chaotiese Suid Afrika in die oë kyk en steeds met vreugde en vrede lewe, terwyl ander die realiteit of wil ontken of met woede daarop reageer?)

Die waarde van meditasie is egter daarin geleë dat ons God ook as God begin sien en nie ‘n skepping van my eie ego nie. In meditasie, verduidelik Main, leer ek dat ek in God gewortel is en nie in my ego of in die goddelike skepping van my ego nie. Hierdie realiteit bring vrede op ‘n diep intieme vlak. Die “ek” wat God bedoel het om te wees kom nou na vore. Om hierdie realiteit binne te gaan is om eg te word, “to enter reality is to become real”. Ons hoef nie te word of te wees soos wat ander ons wil hê nie, ons is die egte persoon wat God bedoel het ons moet wees.

Meditasie mag dalk lyk na ‘n oefening in afsondering, maar dit bly altyd ‘n uitreik na ander. Want wanneer ek die ego begin oorwin, kom die ware ek na vore wat bedoel is om in gemeenskap met ander r(R)ealiteit te beleef. Mark 8:34 Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. (KJV) Mark 8:35 Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. (AV) In meditasie vind ons die ego sodat ons dit kan laat gaan en die ware “ek” kan ontdek. Hierdie “ek” is in die realiteit van Christus geanker.

 

Advertisements

One response to “DIE EGO

 1. Ek wonder of die ego nie soos ‘n masker funksioneer nie. Die ego het selfs verskillende maskers, maar daar sal ‘n gunsteling masker wees. Wat bedoel Batman wanneer hy sê: “You wear the mask to protect those you love”: (The Dark Knight Rises)? Is Batman Bruce Wayne se ego, die superheld, wat hy voorgee om te wees? Kan dit gebeur dat jy later self nie weet wie jy is nie,omdat jy gedurig ‘n masker dra?
  WE wear the mask that grins and lies,
  It hides our cheeks and shades our eyes,—
  This debt we pay to human guile;
  With torn and bleeding hearts we smile,
  And mouth with myriad subtleties.
  Why should the world be over-wise,
  In counting all our tears and sighs?
  Nay, let them only see us, while
  We wear the mask.
  We smile, but, O great Christ, our cries
  To thee from tortured souls arise.
  We sing, but oh the clay is vile
  Beneath our feet, and long the mile;
  But let the world dream otherwise,
  We wear the mask!
  Paul Laurence Dunbar (1872-1906)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s