Gebed

Daar is in die geloofslewe min dinge waarmee ons so sukkel as om te bid. By bidure ontaard dit ook heel gou in ‘n Bybelstudie. Dit is makliker om oor die Bybel vir ‘n uur te sit en gesels as om te bid. Wanneer ons wel besluit ons gaan nie Bybelstudie hou nie, kan ons tog soveel tyd weer gebruik om gebedslysies op te stel en mekaar aan te moedig om te bid. Gebed beteken om te bid!

Ons sou gebed kon verduidelik met die beeld van ‘n groot wiel.  Die wiel draai ons hele lewe na God toe. Gebed is ‘n wesenlike deel van ‘n  vol geestelike lewe.  As ons nie bid nie, is ons maar slegs half-lewendig en is ons geloof half-ontwikkeld. Trouens, dit is bykans ondenkbaar om te wil verklaar jy is ‘n gelowige, maar bid nooit nie.

Die speke van die wiel verteenwoordig die verskillende tipes van gebed. Ons bid op verskillende maniere op verskillende tye, in ooreenstemming met hoe ons voel. Verskillende mense gee voorkeur aan sekere maniere van gebed. Die speke kan byvoorbeeld die volgende verteenwoordig: die nagmaal of erediens, geestelike gebede, smeekgebede en intersessie, toewydingsgebede, die Onse Vader, ens.

In die sentrum, die naaf van die wiel, is die gebed van Jesus, die “Ons Vader” gebed wat Hy ons geleer het. In die sentrum van die Ons Vader is Jesus self. Dit behoort in gebed ten alle tye net oor Hom te gaan. Daarom behoort die rus in Christus ook deel van jou gebede te wees. Om in Christus te rus, beteken dat jy tyd sal maak om in stilte by Jesus te sit met die wete dat dit vir jou genoeg is.

Kom ek gebruik nog ‘n beeld. Baie van ons is tevrede om net een taal te kan praat, naamlik Afrikaans. Ons kom goed daarmee oor die weg en kan ons bykans oral toegang verkry deur net Afrikaans te praat. Tog is daar baie lesers wat ook gemaklik in Engels kan kommunikeer. Dit sluit nog meer wêreld oop, veral wanneer jy in die buiteland moet reis. Sommige van ons kan egter ook ‘n derde taal gebruik om mee te kommunikeer. Diesulkes onder ons sal getuig hoe waardevol dit is en watter moontlikhede daar oop gaan.

Kom ons maak dit nou op gebed van toepassing. Meeste van ons kan een gebedstaal gebruik, naamlik ons gewone gebede waarin ons na God kom om sekere dinge van Hom te vra of voor te pleit. Ander van ons het egter tweetaligheid in hulle gebede aangeleer en kan bv. net vir mense by God intree of net God se heerlikheid besing of net die Psalms bid.

Veeltaligheid in ons gebedslewe is egter vir almal moontlik. Dit is die vermoë om in stilte by die voete van Jesus te kan sit. Om te mediteer of die gebed van kontemplasie, om verby woorde te bid, is nie net vir seker geestelikes, monnike of priesters nie. Hierdie tipe gebed is vir almal.

Dit vat sekerlik tyd om dit aan te leer, soos dit maar met die aanleer van ‘n nuwe taal gaan. Dit bly egter ‘n eenvoudige oefening, ‘n dissipline:

  • Sit stil – met jou rug regop;
  • Hou jou oë gesluit en
  • herhaal ‘n enkele gebedswoord, innerlik en aanhoudend.
  • Doen dit daagliks vir 20 min totdat jy ervaar hoe jy by Jesus begin rus.

Wil jy nie net weer met God begin praat nie. Hy is nie bo die plafon nie. Hy is in jou. Kol 1:27 “God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimenis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is: Christus is in julle, Hy is julle hoop op die heerlikheid.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s