Waar is Christus?

“Christus se hemelvaart beteken nie dat Hy afwesig is nie. Dit is ek wat nie teenwoordig is nie.” Wat wou Broer Rodger van Taizé hiermee sê? Ek vermoed hy wou aan ons verduidelik dat die “afwesige” Christus ʼn aanklag teenoor die afwesige Christene is. Ons leef soos mense wat Christus verloor het en nie regtig deur Hom geraak en verander is nie. Terwyl ons as die dissipels van Jesus Hom moes verteenwoordig en sigbaar maak, leef ons soos mense wat Hom nog nooit ontmoet het nie en nou ook na Hom op soek is.

Ons soektog kan ons hier in lydingstyd op ʼn dwaalweg neem indien ons byvoorbeeld meen ons sal Hom ontdek wanneer ons vas of weer Paasnaweek in die kerk kom. Al hierdie aktiwiteite kan dalk ʼn tydelike belewenis bring, maar verdwyn net weer so vinnig soos my nuwe voorneme.

Wat van ʼn nuwe benadering hier in lydingstyd?

Jesus woon deur sy Gees in ons. Hierdie inwoning behels ʼn eenheid met Christus. Rom 6:11 Julle moet dus altyd onthou dat ook júlle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Om vanuit die eenheid te lewe beteken Christus is ʼn realiteit binne my. Indien ek Hom wil gaan soek, behels dit ʼn inkeer na binne.

Ons woon in God. Hierdie eenheid het die verdere mistieke kenmerk dat ons ook binne God is. Nee, ons is nie God nie. God bly God en ons bly mens. 1 Joh 4:15-16 Wie bely dat Jesus die Seun van God is—God bly in hom en hy in God. En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Indien ek Christus wil gaan soek, wel, Hy het my reeds gevind want ek is in Hom.

Lydingstyd is dus ʼn tyd om die intimiteit tussen my en God te voed en te vertroetel. Om intimiteit te koester vra tyd. Die tyd om op te offer is nie in die eerste plek om ʼn klop goed te doen nie, dis om minder te doen en meer tyd met God te spandeer.

Maak dus tyd vir die soektog hier binne jou. Keer in jouself in waar Christus reeds is. Ontmoet Hom daar en gaan stel Hom dan aan die wêreld voor deur die manier hoe jy met liefde lewe.

Iemand het eenkeer gesê hy staan elke dag as ʼn ongelowige op. Hiermee bedoel die persoon dat Christus Homself elke dag nuut aan hom kom voorstel. Staan elke dag op met die wete dat jy die Beminde nuut in jouself gaan ontdek en leef dan so dat ander die Beminde in jou kan sien.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s