DIE KUNS VAN BIDDENDE LEES – DIE VROU BY DIE PUT- OM TE LEES T.W.V. OMVORMING

Johannes 4, die verhaal van die Samaritaanse vrou by die put, word ook deur He-Qi oorvertel in sy moderne ikon (Die HAT dui aan dat ikoon die meer algemene spelling geraak het, maar dat ikon korrek is). Johannes 4 is ʼn verhaal gevul met simboliek, maar die belangrikste is  die omvorming van die vrou deur haar ontmoeting met Christus. Lees nou hoe He-Qi dit “vertel”.

Ons sien dat hier ʼn ontmoeting met God self is. Die kaal voete van Jesus dui weer op die heilige grond (Eks 3:5 Die Here sê toe vir hom: “Moenie nóg nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is gewyde grond”). Jesus is baie duidelik die water van die lewe. Kyk na die hand in die water, die tou deur die hand, die put wat deel word van Sy liggaam en die water wat uit sy linker sy vloei (Joh 19:34 Maar een van die soldate het met ’n spies in sy sy gesteek, en daar het dadelik bloed en water uitgekom). Hierdie water vloei by Hom uit , na die vrou toe en in haar in. Dit het twee dinge tot gevolg: Haar gesig verander en die kruik, die simbool van die lewe (Pred 12:6 die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruik breek, die kruik by die fontein stukkend breek en die wiel by die put stukkend val) word stadig een kant gesit. Johannes het ook baie duidelik dit uitgewys in Joh 4:28 Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan. Hier vind omvorming plaas, deur die ontmoeting met Christus.

He-Qi vertel in ʼn sekere sin vir ons niks wat Johannes nie aan ons vertel het nie. Wat die ikon egter regkry, is om die verhaal in ons gesigte neer te sit, maar met ʼn baie sterk appèl. Jesus kyk nie nou na die vrou nie, Hy kyk reguit na jou. Sy oog is op jou gerig (Ps 32:8 Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou). Hy bied ook aan jou die ontmoetingsgeleentheid en wanneer ons in die ontmoeting ingaan, verseker Hy ook vir ons dat daar omvorming moontlik is. Die ou lewe word agter gelaat en die nuwe lewe begin, soos water wat uit my vloei om ander te raak.

One response to “DIE KUNS VAN BIDDENDE LEES – DIE VROU BY DIE PUT- OM TE LEES T.W.V. OMVORMING

  1. Pingback: Woman at the well | Meditation Community

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s