DIE KUNS VAN BIDDENDE LEES

Een manier om die Bybel te lees, is om verby die intellektuele te kan beweeg deur net te lees ter wille van dit wat die teks met my wil doen. Die teks wil my eerstens in ʼn verhouding met die Vader bring en binne die verhouding my verander om al hoe meer soos Christus te lyk. Om so te lees moet ek aanvaar dat dit ʼn spirituele teks is en dan moet ek dit biddend, wagtend, nadenkend lees.

Van die vroegste tye af het die kerk ook so gedink oor kuns. Ikone wil ʼn venster oopmaak op die hemel. Wanneer ek deur die venster stap, betree ek die teenwoordigheid van die Here. Binne hierdie teenwoordigheid word ek verander. Ikone word dus “gelees” met die doel om my te laat word wat ek in Christus is.

ʼn Moderne ikon-skrywer, He-Qi, maak van die kunsvorm gebruik om Christus aan die Chinese bekend te stel. http://www.heqigallery.com/   Kyk nou maar na sy ikon van die Emmausgangers uit Lukas 24:13-35. Om He-Qi se “teks” te lees, moet jy eers die verhaal uit Luk 24 goed lees en bestudeer. Nou kan jy met daardie teks na He-Qi se “teks” beweeg. Kom ons lees dit saam, biddend, nadenkend met die wete ons word ingetrek in die teks om ook soos die Emmausgangers tot ʼn ontmoeting te kom wat omvormend in my lewe inwerk.

Christus is aan tafel saam met die twee. Let op, Jesus is kaalvoet. Die “teks” wil vir ons vertel dit is heilige grond, hier gaan ʼn ontmoeting plaasvind (Eks 3:5). Die figuur in die middel is beslis Christus. Die kruis agter sy kop en op sy voorkom maak dit eksplisiet duidelik. Verder vertel He-Qi op ʼn besondere manier dat Jesus ook die Brood van die lewe is. Kyk hoe hou Hy die brood op sy bors vas. Hy is ook die Bloed, let weer op hoe die beker met wyn op die tafel vanuit Sy sy kom. Die vis is natuurlik ʼn baie ou Christelike simbool wat sê: Jesus Christus Seun van God. Daar is egter nog meer in die “teks”. Jesus is die Nagmaalstafel. Kyk hoe loop die lyne uit Hom in die tafel in. Hierdie tafel vorm ook ʼn kruis met die bankies waarop die Emmausgangers sit, kyk weer na die lyne van die bankie.

Die twee Emmausgangers hou hulle harte vas. Hulle harte het mos warm geword op die pad toe Hy met hulle gepraat het. Hulle het nou deel aan Hom, weereens die lyne van hulle arms wat in Hom in vloei en ook deel van die tafel vorm. Hier gebeur ʼn ontmoeting. Die ontmoeting verlig hulle, kyk na die refleksie van die lig op hulle klere en ook hulle gesigte. Die ontmoeting werk omvormend in op hulle. Hulle gesigte is besig om te verander. He-Qi skryf dit duidelik met die gesigte wat in twee gedeel is.

Soos reeds gesê, die teks wil ons intrek. Daarom word ons genooi om te kom aansit. Die tafel maak oop na jou toe en Christus kyk jou stip aan. Hy vra: Kom sit aan saam met my, ek wil jou hart warm maak en jou omvorm sodat jy kan wees wat jy in My is.

 

Advertisements

One response to “DIE KUNS VAN BIDDENDE LEES

  1. Pingback: Woman at the well | Meditation Community

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s