Gebed – hoor God of hoor hy nie?

Daar was die week ‘n berig in die Beeld oor ‘n dominee wat sê dat gebed nie werk nie.  http://www.beeld.com/Suid-Afrika/Nuus/Bid-werk-nie-se-dominee-20110228

Dis altyd moeilik of goeie afleidings uit koerantberigte te maak, maar kom ons aanvaar hy is reg aangehaal. Met sommige van sy stellings kan ek saam stem. Ek vermoed dat ons lankal vanweë ons narsisme (selfliefde) die basiese verstaan van gebed verloor het. Dit gaan in meeste gevalle oor my en my behoeftes. Ek glo in God, daarom moet Hy voorsien. Hy is die groot waarmaker van my eie persoonlike begeertes en behoeftes. Hierdie tipe gebede dink ek nie, word deur God beantwoord nie.

Die vroom gebede, die wat handel oor “geestelike dinge”, wonder ek ook oor. Is dit nie maar ook selfgerig nie? Here gee my tog meer geloof, liefde, gawes, ens. Die vroeë kerk, waarna die ds. in die artikel verwys, het inderdaad anders gebid. Gebed wat in woorde tot uitdrukking gekom het, was eerstens dank en lof aan God, tweedens was dit skuldbelydenis, derdens was dit voorbidding vir ander se behoeftes en laastens stilte. Gebed moes jou in die teenwoordigheid van God bring. Gebed was die kommunikasie tussen God en mens en mens en God. Die dieptepunt van die kommunikasie was die intieme stilte.

Ek het al voorheen hieroor geskryf. Dink maar aan die kommunikasie tussen jou en jou beminde. In die spel van die liefde gaan dit altyd om die ander. Ek wil die ander behaag. Met God geld dieselfde beginsel. Gebed/kommunikasie met my Beminde gaan oor die behaag van Hom en nie oor my behoeftes nie. Die wil van God is liefde, om in sy Naam of in sy wil te bid is om in liefde te bid, om in liefde te bid is om God eerstens te wil behaag. Dit het bitter min met my behoeftes te maak, maar alles met God te make. Daarom dink ek ook dis beter om in stilte by God te verkeer as om so te bid dat God niks anders as ‘n luisteraar word nie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s