Lydenstyd – Hoe om sonde te bely

Hoe bely ek Sonde?

Dit begin by voorbereiding. Luk 15:18-19  Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê: ‘Pa, ek het teen God en teen Pa gesondig! 19 Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners.’ Hy oefen wat hy gaan sê, hy het voorberei.

 Stap 1. Maak in die week tyd om oor jou lewe na te dink. Vra jouself af of jy vrede en geluk het.  Sit ʼn tyd in die week opsy waar jy weet dit is wat ek beplan om te doen – sonde belydenis voor my Vader.

 Stap 2. Sit êrens vir 10 min in stilte sodat die HG jou kan oortuig van dit wat jy moet bely. In my stilte wil God my reeds begin suiwer. Dat ek juis uit my stilte kan kom en bewus kan raak van dinge wat verkeer is in my lewe. Hierdie stilte gaan ek egter spesifiek binne met die wete dat die Gees my aan my sake gaan uitwys wat nie reg is nie.

 Stap 3. Bid. Gebed is die roep na die Vader om my tereg te wys! Wie wil tereg gewys word? Dit is teen ons aard. Indien die Heilige Gees nie ons sonde uitwys nie, kan dit ook maklik ontaard in ʼn selfverbeteringsoefening. Dan voel ek teleurgesteld in myself wanneer ek van my tekortkominge bewus raak en ek dit probeer aanspreek. Die bewus raak van my tekortkominge is nie noodwendig die besef van sonde nie. Ek raak nie bewus van my sonde deur te verstaan hoe sleg ek is nie, maar hoe goed God is. In hierdie gebed bely ek nog nie, want ek het nog niks om te bely nie. Ek roep die Heilige God aan en bely sy Heiligheid, sy liefde en sy genade en smeek Hom om my te verlig sodat ek my binneste, die donker ego wat op die self gerig is kan raak sien.

 Stap 4. Lees die Bybel. Die Woord van God is die maklikste, en tog ook moeilikste, manier om van sonde bewus te raak. Ons lees graag dit wat vir ons mooi is en lekker op die oor val. Ons skram altyd weg van duidelike uitsprake oor sonde. Jy sou kon begin deur jou Bybel te lees, maar net die verse waarby geen aantekening gemaak is nie of wat jy onderstreep het nie. Preek vir jouself en getuig teenoor ander!

 Stap 5. Reflekteer. Die finale stap is om nou te reflekteer oor die wat ek gehoor het, gelees het en aanvoel. Nou moet ek die rol van aanklaer speel. Dit kan dalk help om neer te skryf wat ek gehoor het. Gewoonlik hoef ek myself nie te oortuig van sonde nie. Die HG laat dit duidelik in my gemoed weerklink. Ons probleem is ontkenning. Dit is nie sonde nie of dit is nie regtig so erg nie. Ons rasionaliseer.

 Stap 6. Sondebelydenis. Nou noem jy die sake by die naam. Moenie bang wees om voor God te huil nie. Trane is ‘n teken dat die sondaar genade ontvang het en deur die Gees gereinig word. Trane kom wanneer woorde ophou. Dit is die taal van die gees wat deur die HG oorweldig word. Wanneer ek verstaan wat sonde is, dit bely en vryspraak ervaar, begryp ek iets van die wonder wat God elke dag in mense se lewens mee besig is. Daarom is dit ‘n lewenslange proses waar ek elke dag onderrig moet word in die pad wat die Here wil he ek moet loop.

3 responses to “Lydenstyd – Hoe om sonde te bely

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s