Maranatha

Someone told me they use the mantra “Marantha” during meditation. She knows its means “Come Lord Jesus”. For her the word has another meaning also. “Ma” – the Mother god, “ra” – from the Egyptian mythology the Father god and “natha” – birth or to be born. To meditate is for her to pray constantly for the rebirth through God, thus “Come Lord Jesus”. What do you think?

2 responses to “Maranatha

  1. Ek wil graag kommentaar lewer oor die gebruik van die mantra “Maranate” Die woord Maranata het geen betekenis vir die onderbewussyn nie en moet eerder met ‘n frase of woord vervang word wat betekenis het en ook in die proses ‘n self- of autosuggestie is.

    Persoonlik gebruik ek die frase “Ek is tot alles in staat deur Jesus wat my krag gee” in plaas van die woord Maranata.

    Die rol van autosuggestie in selfmotivering is reeds oor en oor bewys. Daarom vind ek dit persoonlik verrykend om die bg frase te gebruik om my gedagtegang te “dissiplineer” (En is dit nie die doel van die mantra nie) en in die proses ‘n suggestie te plant wat ook positief vir my handel en wandel is.

    • Willem, in die tradisie van Christelike meditasie waarin ons staan, poog ons nie om iets doelbewus aan die onderbewuste te kommunikeer nie. Die doel met Christelike meditasie is nie om ‘n selfmotiveringservaring te skep nie. Ons wil juis alles agter laat sodat ons net in die Here kan rus. Alle belewenis en ervaring, gesigte of visioene, meen ons kom maar uit die eie ego wat nooit tevrede is nie. In Christelike meditasie verklaar ons “let go and let God”. Die doel van die mantra, Maranatha, is om die gedagtes te dissiplineer sodat ons by stilte kan uitkom. Die doel van die stilte is om by God te rus. Die mantra funksioneer dus as ‘n rigtingwyser na stilte en na God. Daar word nie oor die betekenis van die woord nagedink nie. Ons wil die aandag vernou sodat die bewussein kan verdiep.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s